Klubben er stiftet i 12. december 1973


Erling og Henning passer hvert sit tog ved indkørslen til Østerby.


EA 3001 kommer ud af skoven ved Skovborg.


Østerby rangerområde.


Flemming ved Nordkøbing godsområde.


MX 1001 med personvogne.


MZ 1418 gennemkørende ved Skovborg.


Erling, Hans, Henning og Henrik som lokomotivfører.Køredagen den 24. august 2014.
Da vores klublokaler er lukket af, fordi man fjerner asbestisolering fra alle vandrør, har vi flyttet vores køreaften og køredag i august til et privat anlæg, som to af vores medlemmer er ved at bygge op. Der var stort fremmøde, og da vi kørte som lokomotivfører og to personer som stationsforstandere, så kunne man komme og gå fra anlægget, hvilket nogle også benyttede sig af. Fra en sofagruppe kunne man se ud over anlægget, og følge med i kørslen.
Anlægget er langt fra færdig, men med en lang kørestrækning, tre brugbare skjulte opbevaringsområder og en fuld funktionsdygtig Østerby station og godsområde, oplevede vi det ikke som en mangel, at de to lokalbanestrækninger ikke er bygget op endnu.

       Modeljernbaneklubben H0-87, Odense