Klubben er stiftet i 12. december 1973


Bryggeriet.


Melfar remiseområde.


Der kan køres på nye moduler Fabriksparken,
som dog ikke er færdig dekoreret.Fabriksparken.


Fabriksparken.


Husum.


Husum station.


Husum.


Husum gods.


Husum remise.


Kiel.


Transport af lastbiler i Melfar.


Melfar remise.


Sidevej i Neümunster.


Neümunster gods.


Padborg.


Padborg godsområde.


Padborg Nord godsområde.


Der køres post i Padborg.


Padborgs pult, hvor der nu er styring af signaler.


Signal ved indkørsel til Padborg.


Svendborg gods.
Køredag den 12. september 2020.
Temaet for denne køredag var "Før 1967".

       Modeljernbaneklubben H0-87, Odense