Klubben er stiftet i 12. december 1973


Oktober 2019:
Torsdag 3/10 Byggeaften.
Mandag 7/10 Byggeaften.
Torsdag 10/10 Byggeaften.
Lørdag 12/10 Byggelørdag.
Mandag 14/10 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Torsdag 17/10 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Fredag 18/10 Afleveringsfrist for forslag til medlemsmøde (18/11).
Lørdag 19/10 Kørelørdag Tema: 2002 til 2019.
Mandag 21/10 Byggeaften.
Torsdag 24/10 Byggeaften.
Mandag 28/10 Byggeaften.
Torsdag 31/10 Byggeaften.

November 2019:
Mandag 4/11 Køreaften Tema: Frit tema.
Torsdag 7/11 Byggeaften.
Mandag 11/11 Byggeaften.
Torsdag 14/11 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Mandag 18/11 Medlemsmøde iflg. dagsorden.
Torsdag 21/11 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Lørdag 23/11 Kørelørdag Tema: 1985 - 2001.
Mandag 25/11 Byggeaften.
Torsdag 28/11 Byggeaften.

December 2019:
Mandag 2/12 Køreaften Tema: Frit tema.
Torsdag 5/12 Byggeaften.
Mandag 9/12 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Torsdag 12/12 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Lørdag 14/12 Juleafslutning samt køredag. Tema: 1965 - 1985.


Mødetyper:
Byggeaftener: Opbygning, reparation, vedligeholdelse.
Klubaftener/dage: Sociale aktiviteter.
Køreaftener/dage: Anlægskørsel efter angivet tema og epoke.
Medlemsmøder: Beslutningsmøder vedrørende anlægsdriften.

Klubbens aftenarrangementer foregår normalt fra 19:00 til ca. 22:00.

Besøg i klubben: Besøg i klubben skal aftales i forvejen, og kan ikke finde sted på en køredag.

Køreaftener indledes med at man kan opstille rullende materiel fra kl. 19:00 til 19:30 hvorefter der køres på anlægget.

Køredagen, som kun er for medlemmer, indledes med opstilling af materiel på banen fra kl. 9.00-9.30. Derefter morgenmad cirka 9:30 til 10:00, efterfulgt af oprydning og fingervask. Frokost cirka 12:30 – 13:30, og fingervask. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe.

Bestyrelsen modtager i øvrigt gerne forslag til afviklinger.

      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense