Klubben er stiftet i 12. december 1973

Formålet med klubben er opbygning af et modeljernbaneanlæg med den rigtige jernbane som forbillede. Klubbens lokaler befinder sig på en skole i Odense.

Kørslen foregår med medlemmernes medbragte tog og styres med Lenz fjernbetjening.

Vi har normalt klub-aften to gange om ugen, mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Klubben ejer de faste anlæg (grundrammer, spor, bygninger og andet tilbehør), mens medlemmerne medbringer egne lokomotiver og vogne til køreaftener.

Vi har et bibliotek med en del tidsskrifter fra både ind- og udland, blandt andet har vi løbende abonnement på "Lokomotivet".

Ud over kørsel med modeltog, bygning og forbedring af anlæg, samt foto- og videoaftener, så arrangerer klubben også ture til andre klubber, hobbymesser og lignene.

Kontingent.
Senior kvartalskontingent 240,- kr.
Junior kvartalskontingent (indtil 16 år) 120,- kr.
Passiv medlem årskontingent 150,- kr.
Indmeldelse 100,- kr. junior 50,- kr.

Klubbens bankkonto:
Nordea: reg.: 2680 konto: 0728437499
CVR-nummer: 37344621

Vi er medlem af Dansk Model Jernbane Union (DMJU).Henning arbejder med detaljer
ved sækbanegården.
       Modeljernbaneklubben H0-87, Odense